flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Щодо статусу кореспонденції, що надходить на електронну адресу господарського суду Київської області без електронного цифрового підпису

 До уваги сторін!   

Щодо статусу кореспонденції, що надходить на електронну адресу господарського суду Київської області без електронного цифрового підпису
 
Основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів встановлені Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" (далі - Закон).
 
Відповідно до статті 1 Закону під обов'язковим реквізитом електронного документа розуміють обов'язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили.
 
Згідно приписів статей 5-7 Закону електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа.
 
Відносини, пов'язані з використанням електронних цифрових підписів, регулюються законом (Закон України "Про електронний цифровий підпис"). Використання інших видів електронних підписів в електронному документообігу здійснюється суб'єктами електронного документообігу на договірних засадах.
 
Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора.
Відповідно до статті 3 Закону України "Про електронний цифровий підпис" електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (за умови додержання встановлених вимог до підпису і сертифікатів).
Електронний цифровий підпис призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів. Електронний цифровий підпис використовується фізичними та юридичними особами - суб'єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі, (стаття 4 Закону України "Про електронний цифровий підпис").
Крім того, відповідно до підпункту 1.5.5 пункту 1.5 Інструкції з діловодства в господарських судах, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2013 № 28, обробці та реєстрації не підлягають електронні документи, у яких:
1)   відсутня зворотна електронна адреса;
2)   зворотна адреса не відома та в тексті документа відсутній підпис, за яким можливо ідентифікувати відправника;
3)   не вказана електронна адреса отримувача, якому надійшов документ (рядок "Кому:", "Копія:" або "Прихована копія:").
 
Відкривати файли, що приєднані до таких електронних документів, забороняється. З урахуванням викладеного слід зазначити, що за відсутності відповідних договірних відносин суду з автором конкретного електронного документу стосовно використання інших видів електронних підписів (не електронних цифрових підписів), при використанні електронного документообігу мають застосовуватися електронні цифрові підписи. Саме такі підписи надаватимуть можливість ідентифікувати автора документа, а також підтверджуватимуть, що відповідний документ є оригіналом.
У такому випадку офіційний документ, що надходить на електронну адресу суду без електронного цифрового підпису його автора не має юридичної сили, підстави для обліку такого документа відсутні.