flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Господарський суд

21 квітня 2010, 09:32

У рішенні виконавчого комітету Київської обласної Ради народних депутатів трудящих „Про стан роботи державного арбітражу” № 718 від 19 жовтня 1970 року відзначалося, що держарбітраж при Київському облвиконкомі, виконуючи постанови Ради Міністрів УРСР, постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, скорочує строки розгляду справ, підвищує вимоги до підприємств і організацій у справі дотримання ними соціалістичної законності і державної дисципліни при виконанні планових завдань і договірних зобов’язань.

В 1970 році надходження господарських спорів до облдержарбітражу збільшилося на 10% у порівнянні з 1969 роком, а у порівнянні з 1967 роком майже на 40%. Серед цих справ найбільшу кількість становили позови про стягнення неустойки за недопоставку продукції і товарів; штрафів за поставку продукції неналежної якості; спори, пов’язані з розрахунками а також з приводу нестач продукції і товарів при поставках.

Більше десяти років посаду головного арбітра Київської області обіймав Побірченко Ігор Григорович.

Посаду головного державного арбітра Київського обласного державного арбітражу з кінця 1962 року до жовтня 1985 року займав Селезньов Олексій Кузьмич. Стаж роботи Селезньова О.К. на посаді судді та арбітра становив більше 22 років.

У 70-80-х роках державному арбітражу були підвідомчі всі господарські спори між підприємствами, установами і організаціями, які виникли при укладені та виконанні договорів, та з інших підстав; спори між підприємствами, установами та організаціями одного міністерства, відомства, кооперативної системи або громадської організації.

Господарські спори, які виникали при укладенні договорів, розглядалися державним арбітражем за місцем знаходження поставщика, підрядника (підприємства, організації, яка надавала послуги), а спори, які були пов’язанні з виконанням договору або виникали з інших підстав, - за місцем знаходження відповідача, якщо інше не встановлювалося законодавством СРСР і союзних республік.

Постановою Ради Міністрів УРСР від ЗО травня 1974 р. № 294 Державний арбітраж при Раді Міністрів УРСР було перетворено в союзний республіканський орган, були затвердженні нові положення про Державний арбітраж при Раді Міністрів УРСР та загальне положення про державний арбітраж при виконавчих комітетах обласних Рад депутатів трудящих Української РСР.

На виконання постанови Ради Міністрів УРСР „Про створення державного арбітражу при виконавчому комітеті Київської міської Ради депутатів трудящих” від 9 вересня 1976 р. № 436 сталося розмежування в структурі обласного державного арбітражу, а саме: облдержарбітраж було розділено на обласний державний арбітраж та державний арбітраж при Київському міськвиконкомі.

У вересні 1976 року Київська обласна Рада депутатів трудящих затвердила штатний розпис державного арбітражу при облвиконкомі у складі головного арбітра, двох державних арбітрів двох консультантів та друкарки.

У березні 1985 року рішенням Київського облвиконкому на підставі ст. 45 Закону Української РСР „Про обласну Раду народних депутатів Української РСР” головним державним арбітром Київської області призначений Стахурський Микола Феодосійович.

Указом президії Верховної Ради СРСР „Про внесення змін і доповнень до законодавства Союзу РСР про Державний арбітраж”, який прийнято 18 лютого 1987 року, Державний арбітраж при Раді Міністрів УРСР було перетворено у Державний арбітраж Української РСР, а Державні арбітражі при виконавчих комітетах обласних Рад народних депутатів - у Державні арбітражі областей та міст.

Відповідно до Закону України „Про арбітражний суд” від 4 червня 1991 р. № 1142-ХП Державний арбітраж Київської області реорганізовано в арбітражний суд Київської області.

Було затверджено тимчасовий штатний розпис працівників арбітражного суду Київської області на період з 1 вересня 1991 року по 31 грудня 1991 року, яким передбачалося 30 штатних одиниць. У січні 1992 року Постановою Верховної Ради України Стахурський М.Ф. призначений головою арбітражного суду Київської області і працював на цій посаді а пізніше на посаді голови господарського суду Київської області до 2004 року.

Відповідно до статті 7 Закону України „Про арбітражний суд” та Положення „Про президію арбітражного суду” для вирішення організаційних питань діяльності та з метою уніфікації порядку підготовки і розгляду широкого кола найбільш важливих питань, що вимагають колегіального вирішення, у листопаді 1996 року в арбітражному суді Київської області створено президію арбітражного суду, як дорадчий орган при голові арбітражного суду в кількості 7 чоловік.

Відповідно до статті 34 Закону України „Про арбітражний суд” та рекомендацій Вищого арбітражного суду України на початку січня 1997 року у структурі арбітражного суду Київської області було утворено 11 секторів по вирішенню господарських спорів, а також 5 самостійних структурних підрозділів для забезпечення діяльності суду. У 1998 р. було введено 12-й сектор по судовому розгляду господарських спорів.

Згідно Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про арбітражний суд” від 27 червня 2001 року назву закону викладено у новій редакції - Закон України „Про господарські суди”.

Господарський суд Київської області відповідно до Конституції України, Закону України „Про судоустрій України” здійснює судочинство в господарських відносинах, а саме:

-   вирішує господарські спори що виникають при укладені, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві, крім спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов; спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт) якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за згодою сторін; інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України, міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших органів.

- справи про банкрутство;

- справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції. Підвідомчий господарським судам спір може бути передано сторонами на вирішення третейського суду (арбітражу), крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб.

З листопада 2004 року головою господарського суду Київської області є Заслужений юрист України, суддя Грєхов Анатолій Станіславович. 

 

 

Господарський суд